Masz pytanie? Skontakuj się z nami!
A1 Przeprowadzki
Telefon:
+48 531 461 855
+48 791 902 068

E-Mail:
biuro@a1przeprowadzki.com

Stalowa 64/63
53-440 Wrocław

NIP 894-255-2991
REGON 021896589

Szybko, solidnie i bezpiecznie
Gwarantujemy bezproblemową i pewną przeprowadzkę w błyskawicznym tempie. Więcej informacji tutaj.
Zawsze i wszędzie
Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym klientem bez względu
na skalę i rodzaj przedsięwzięcia 7 dni w tygodniu.
Polityka prywatnosci
Administratorem danych osobowych przekazywanych firmie A1 Przeprowadzki Paweł Gawlikowski w związku ze świadczeniem przez firmę usług jest Paweł Gawlikowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Paweł Gawlikowski A1 Przeprowadzki. Kontakt z administratorem we wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@a1przeprowadzki.com lub pisemnie na adres siedziby firmy. Wszelkie dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zawieranych umów, ich wykonywania i rozliczania, a w szczególności do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b oraz lit c), celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych. Ponadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom które współpracują z administratorem przy realizacji świadczeń wynikających z umowy. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie na potrzeby wykonania umowy. W pozostałym zakresie dane osobowe nie będą przekazywane poza przypadkami, gdy obowiązek ich udostepnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia usługi, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową z klientem. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych i cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nadto osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).